Ювелирна монета - ТУ


Ювелирна монета - ТУ


Ювелирна монета - ТУ

Изработка на плакет тип ювелирна монета. Монетата е двустранна с 2D дизайн и диамантирани краища.Големина 50мм.