Статуетка съдия


Статуетка съдия


Статуетка съдия

Статуетка съдия с височина 19см.