Плакети с обемна смола


Плакети с обемна смола


Плакети с обемна смола

Изработка на гравирани плакети и вградено лого с обемна смола в плюшени кутии.