Монета Технически Университет


Монета Технически Университет


Монета Технически Университет

Изработка на плакет тип ювелирна монета. Монетата е двустранна с 2D дизайн и диамантирани краища.Големина 50мм.