Медали за борба


Медали за борба


Медали за борба

Изработка на индивидуални медали за United World Wrestling Europe.