Индивидуален плакет


Индивидуален плакет


Индивидуален плакет

Изработваме различни видове плакети. Широка гама предложения. Изготвяне на индивидуални плакети - гравирани, сублимационни, метални, ецвани, с кутия или тип папка.